Điều Khoản

Beatthuthuat.com có một số điều khoản sau đây, bạn đọc hãy xem để hiểu rõ hơn về chính sách của chúng tôi.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Toàn bộ nội dung bài viết được đăng tải được viết bằng tay dựa vào kiến thức của admin. Và bài viết đã qua kiểm duyệt chặt chẽ từ ban cố vấn.

Bản quyền: Nghiêm cấm các hành vi sau đây

  1. Lấy, tái bản, lưu giữ, phân phát, in, phát hành, trình bày, trang trí hay tạo những nội dung gì từ dịch vụ hay trang website.
  2. Thương mại hóa những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ lấy từ một phần dịch vụ hay trang web mà không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản truớc đó.

TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

  • Tổn hại về cá nhân hoặc tài sản từ trang web thứ 3
  • Các hành vi truy cập bất hợp pháp, sử dụng thông tin cá nhân, thông tin tài chính.
  • Lỗi viruss, phần mềm nghe nén hoặc các vấn đề khác

QUẢNG CÁO

Để có thể duy trì được hoạt động của website chúng tôi đã đặt quảng cáo Google Adsesen. Điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hường đến trải nghiệm đọc của bạn. Nhưng chúng tôi sẽ sắp xếp vị trí của quảng cáo một cách hợp lý nhất. Không làm ảnh hưởng nhiều đến bạn trong quá trình tham khảo bài viết của chúng tôi.

Chúng tôi không bắt buộc bạn nhấn vào quảng cáo đó nếu như không có nhu cầu. Nếu như mọi người có như cầu liên quan đến những quảng cáo đó thì mọi người có thể nhấn vào đó để tìm hiểu thêm thông tin. Mọi người nên lưu ý, khi nhấp vào quảng cáo thì bạn sẽ chuyển sang website của tổ chức khác. Không còn liên quan đến trang web của chúng tôi nữa.

Trên đây là một số những điều khoản nho nhỏ cho người đọc khi truy cập vào website của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn cài thiện và hướng đến trải nghiệm của người đọc. Chính vì vậy chúng tôi cũng sẽ luôn luôn học hỏi và trao dồi những kiến thức cho bản thân. Sau đó chuyển tải đến người đọc những thông tin chính xác nhất.